Kendiliğinden Ayrılabilir Kaplinler (Break-Away)

Break-away kaplinleri, kazaları önlemek, terminali ve yükleme / boşaltma ekipmanını korumak ve istenmeyen ürün kaçaklarını önlemek için kullanılır. Breakaway kaplinler, belirli bir kırılma yükünde kırılacak olan ve iç valfleri her iki tarafta otomatik olarak kapanarak çalışır. Daha uzun bir zaman diliminde kesinti süresini en aza indirecek, maliyet, ekipman bozulmalarından tasarruf sağlarken dökülmeleri engelleyerek çevre kazalarını engeller.

Break-away kaplinler, kablolu ve pimli versiyonlara sahiptir.