Kendiliğinden Ayrılabilir Kaplinlerin İşlevi

 

Breakaway kaplinlerinde üç inceltilmiş cıvata bulunur. Eksenel gerilim durumunda, tüm cıvatalar bir güvenlik payı ile hortum üzerindeki kopma kuvvetine karşılık gelen kuvveti alır.

Bu gerilim payı, kaplinin ebatına, transfer edilen ürünün basıncına göre tarafımızdan ayarlanarak kullanıma sunulur.

Nasıl çalışır?

Hortum kopma kuvvetlerinin zayıflatılmış cıvatadan yüksek olması nedeniyle , breakaway doğal bir şekilde tepki vererek kırma sağlar.

BREAKAWAY AYRILMADAN ÖNCE VE SONRA

AYRILMADAN ÖNCE

Breakaway kaplinler, her biri o-ring ile sızdırmazlık sağlayan iki yaylı vanadan parçadan oluşur.

AYRILDIKTAN SONRA

İstenmeyen bir çekilme durumunda breakaway kaplinler ayrılır ve iki tarafındaki vanaları hemen kapanır.