Özel Seçenekler

 • Hortumların dağınık durmasını engellemek için askı aparatı (park adaptörü)
 • Eksantrik flanşlı tank üniteleri / adaptörler
 • Tank ünitesi / Hortum ünitesi, flanş EN 1092-2001 Type E / Type F
 • Yivli bağlantılı (viktolik) kaplinler
 • Çıkıntısız piston milli
 • Tahliye bağlantılı tanker ünitesi / adaptör
 • İstenmeyen bağlantı sökülmesini önlemek için cihazı kilitleme
 • Break-away akupleli hortum ünitesi
 • Çekvalfli hortum ünitesi
 • Buhar için kuru bağlantı kaplini
 • Lokomotiflere yakıt ikmali için tank ve hortum ünitesi
 • Topraklama bağlantılı dry kaplin hortum ünitesi
 • Kilitlenebilir döner mafsallı hortum ünitesi
 • Uzatılmış tutma kolları
 • Elektronik sensör
 • Hijyenik uygulamalar için seçenekler
 • Hortum ünitelerinde gözetleme camı ve filtreleme seçenekleri
 • Tanker ünitelerinde basınç tahliye ve dengeleme valfleri
 • Petrol ürünleri için alüminyum filtre süzgeci