Askeri

Askeri araçlar, yakıt ikmalleri, taşınabilir yakıt istasyonları (konteynerlar) vb. araçlarda Jet A-1, Kerosen ve Dizel yakıtların taşınmasında kullanılır.

Ana Ürünler: Dry Kaplinler 2½”, 3”, 4” ve Havacılık Dry Kaplinleri ISO 45. Temelde farklı sıcaklık aralıklarına uygun contalara sahip alüminyum kaplinler.

Tipik Kullanıcılar:

  • Tanker ve yakıt ikmal araç üreticileri
  • Akaryakıt konteyner üreticileri
  • Hortum satıcıları