Broşürü indirin

Tren Vagonları ve Dry Kaplinler

Amonyak, Akrilonitril, Propilen Oskit, Benzen, Etanol, Jet yakıtı gibi sıvı kimyasal ve akaryakıtların üretim tesislerinden vagonlara aktarılması için 2”, 3”, ve 4” Dry Kaplinler.

Vagonlar, dry kaplinlerle donatılmış dolum kolları veya hortumlarla yüklenip boşaltılırlar. Numune alma için 1” buhar hattı için 2” ve likit hatları için 3” veya 4”.

Kullanılan en yaygın malzeme çok çeşitli contalara sahip Paslanmaz Çeliktir.

Aşağıdaki gibi kimyasalların, petrokimyasalların ve gazların alttan ve üstten yüklenmesi / boşaltılması için kullanılır.

  • Akrilik asit, Amonyok, Benzen, Etanol, Etilen Oksit
  • LPG (Propan & Bütan), Propilen Oksit, Vinil Klorit Monomer

Ana ürünler:

  • Flanşlı 2”, 3” ve 4” tanker üniteleri, ikinci sızdırmazlık aracı onaylı
  • 3” ve 4” likit hatları için
  • 2” buhar geri kazanım hatları için
  • İkinci veya üçüncü sızdırmazlık aracı onaylı basınca dayanıklı kapaklar

Dry Gaz Kaplin sisteminin uygulanması

Dry kaplinler veya dry gaz kaplinleri, yeni vagonlara veya eski vagonların mevcut bağlantı yerlerine uygulanabilir. Acme bağlantıya sahip eski vagonlara uyumlu olması için tanker üniteleri acme tipi dişli bağlantı adaptörüyle tedarik edilir.

Acme tipi bağlantılar; yüksek ürün kaybı, çevresel etkiler, sağlık riski ve uzun zaman kayıplarına neden olur.

Acme tipi dişli bağlantılar (adaptörler)

Lokomotiflere yakıt ikmali

MannTek 2” DDC kuru bağlantı kaplinleri ile çevre dostu yakıt ikmali yapabilmek için başlıkların sahada değişim işlemi çok kolaydır.

Kuru bağlantı kaplinleri ile yapılan yakıt ikmal işleminin avantajları

  • Farklı tip nozulların yerine yalnız tek tip hortum ünitesi
  • Hortum ünitesi ve tank ünitesi ayrıldığında transfer otomatik olarak kapanır. Hortumdan veya vagon başlığından sızıntı olmaz
  • Bağlantı basit bir döndürme hareketiyle gerçekleşir. Hortum ünitesine entegre döner mafsal hortumun tork stresini alır.
  • Ağırlığı azaltmak için neredeyse tüm parçalar alüminyumdan yapılmıştır.